Verhaal geschreven door mevrouw Willenborg-Majoor, januari 2006

vintage-1170654_1920

Van Wiet de Boer hebben we bovenstaand verhaal ontvangen.
Hierbij treffen jullie een verhaal geschreven door mevrouw Willenborg-Majoor, destijds wonende aan het Zevenend. Zij wist heel veel over Laren”.

Wiet had nog meer info over de Majoortjes. “Nu enkele gegevens die ik heb opgediept“:

Ik heb enen Nic. M. Majoor, die woonde op Paviljoensweg 52, was tuinman. Is dit misschien Lambertus Willibrordus.
Dan heb ik nog uit adressen boeken gehaald:
Uit adres boek uit 1925: Mzn. Majoor, was tuinman en chauffeur, adres Kloosterweg 76. Had een dochter Mies en een zoon, die woonde aan de Lingenskamp.
Ik zelf ben geboren in 1934 op de Kloosterweg en heb ze allen goed gekend.
Uit adresboek 1940: L.W. Majoor, expediteur, adres Drift 2b, lid van fa P. de Leeuw.
Ook uit adresboek 1940: T.H. Majoor, Drift 2a, was ook expediteur.
Nog een Gerrit Jzn Majoor was werkman en woonde op Drift 18, familie van jullie?